Nowy program dotacyjny „Ciepłe Mieszkanie”

21 lipca 2022 r wystartował nowy program dotacyjny „Ciepłe powietrze”

Aktualna formuła oferta skierowana jest do właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, którzy mogą starać się o uzyskanie dofinansowania w swoich gminach.
Program jest realizowany przez gminy i adresowany do beneficjentów końcowych, którymi są właściciele lub współwłaściciele mieszkań w domach wielorodzinnych

Wysokość dotacji przypadającej na lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów wnioskodawcy i może wynieść 30, 60 lub 90 proc. kosztów kwalifikowanych.

Gminy będą mogły aplikować o dofinansowanie w ramach programu do WFOŚiGW w trybie ciągłym w podziale na 2 nabory.

 • Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2022 r.
 • Drugi nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2023 r., w zależności od dostępności środków.

Dla kogo:

Właściciele lokali w budynkach wielorodzinnych bez C.O. i korzystający z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe🏣

Na co:

Na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wymianę okien i drzwi,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Ile:

Poziom 1 – podstawowy

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

 • do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny;
 • do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Poziom 2 – podwyższony

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty: 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

 • do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny;
 • do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Poziom 3 – najwyższy

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym; 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

 • do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny;
 • do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.