GlobalECO Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie korzysta ze wsparcia w postaci usług doradczych w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Nr Umowy: UDG-SPE.02.2021/082 o powierzenie grantu na Projekt: WNG-SPE.02.2021/082.

Projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 15 812,50 zł. netto, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych Projektu. Całkowita wartość Projektu oszacowana została na 38 898,75 zł. brutto.

Celem projektu jest przeprowadzenie audytu organizacyjnego przedsiębiorstwa pod kątem zarządzania i efektywności procesów operacyjnych poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych z obszaru organizacji i zarządzania.