Koniecznie zadbaj o swoją instalację fotowoltaiczną – wykonuj cykliczne przeglądy!

Cykliczne wykonywanie przeglądów instalacji realizowane przez doświadczony zespół serwisowy jest bardzo ważne. Dobrze wykonany przegląd instalacji PV gwarantuje:

  1. poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach pod instalacja (Twojej rodziny, pracowników, klientów, gości i innych bywalców, a także zwierząt)
  2. zabezpieczenie instalacji przed uszkodzeniem, którego prawdopodobieństwo wzrasta wraz z upływem czasu jej eksploatacji,
  3. utrzymanie produkcji na najwyższym poziomie, co spowoduje maksymalnie szybki wzrost Twojej inwestycji.

Ważne informacje, które musisz wiedzieć o Twojej instalacji.

Zdecydowałeś się na instalację fotowoltaiczną. Uporałeś się z doborem właściwego dla siebie systemu i wyborem dobrej firmy monterskiej. To jednak nie koniec procesu. Instalację należy cyklicznie serwisować przez nawet 25 lat. Brak co najmniej jednego w roku przeglądu instalacji (corocznego cyklicznego przeglądu) prowadzi do wielu poważnych zagrożeń, na które są narażeni użytkownicy instalacji, nieruchomość na której zamontowano instalację, a także Twoje przychody z tytułu „darmowej energii elektrycznej” produkowanej przez fotowoltaikę.

Pamiętaj, że instalacja fotowotaiczna to instalacja elektryczna, która wytwarza wysokie napięcie elektryczne nawet ok. 1000V. Szczególnie niebezpieczne są instalacje wykonane w modelu stringowym – co do zasady – wysokonapięciowym. Uszkodzone przewody, źle zarobione złącza kablowe, nieprawidłowo wykonane uziemienie lub jego całkowity brak i brak zabezpieczeń – to wszystko może prowadzić do pożaru instalacji, a także przyległych do niej elementów nieruchomości.

Prawidłowo wykonana instalacja, pod stałym nadzorem jest bezpieczna. Czy jesteś pewien, że Twoja instalacja została wykonana zgodnie ze sztuką i przepisami? Jeśli nie, to koniecznie to sprawdź!

  • Uszkodzenia poszczególnych komponentów instalacji PV nasilają się wraz z upływem czasu. Konstrukcja i moduły obluzowują się na skutek silnych wiatrów oraz rozszerzania i kurczenia się metali. Śruby mocujące odkręcają się i istnieje możliwość oderwania się modułu od konstrukcji.
  • Dużo szkód wyrządzają zwierzęta leśne i domowe, które wchodzą pod moduły i budują pod nimi gniazda (kuny, gołębie).
  • Mimo posiadania długiej gwarancji na sprzęt (moduły, falownik, optymalizatory) wymiana tych elementów wiąże się z dużymi kosztami obsługi. Demontaż, a potem montaż komponentów – to 2 wizyty serwisanta. Pamiętaj, że uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji.
  • Zabrudzenie powierzchni modułów istotnie obniża wydajność instalacji. Nawet kilkanaście procent w ciągu jednego sezonu! Pyły, pyłki roślinne, sadza z kominów oraz zabrudzenia po ptakach – skutecznie zabierają Twoje pieniądze! Rekomendujemy mycie modułów – co najmniej raz w roku. A jeżeli są narażone na dodatkowe zabrudzenia – to częściej. To się naprawdę opłaca!
  • Najistotniejsza sprawa to – pomiary elektryczne i pomiar rezystancji uziemienia! To źródło wielu informacji o Twojej instalacji. Warto wiedzieć jakie jest napięcie w sieci energetycznej, do któtej jest podłączona Twoja instalacja. Gdy będzie wyższe nie 253V – falownik wyłączy się i mimo dużej ilości słońca, nie będzie produkować energii dla Ciebie. W takiej sytuacji należy zamontować regulator napięcia.
  • Mimo, iż zadbasz o wszystkie w/w obszary bezpieczeństwa, na wypadek innych nieprzewidzianych okoliczności, warto również pomyśleć o dodaniu opcji ubezpieczenia instalacji w polisie ubezpieczeniowej nieruchomości.

Widzisz teraz ile problemów może przysporzyć nieserwisowana instalacja PV. Dlatego warto powierzyć swoją instalację pod opiekę profesjonalnego serwisu. Korzystając z usług serwisowych GlobalECO Group masz pewność, że Twoja instalacja zostanie profesjonalnie zaopiekowana i będzie generować dla Ciebie nieustanny zysk.

Pamiętaj – dobrze serwisowana instalacja (sprawna i czysta), będzie intensywnie pracować dla Ciebie już od marca do października każdego roku!

Tylko doświadczeni monterzy z uprawnieniami elektrycznymi gwarantują bezpieczeństwo i maksymalną wydajność Twojej instalacji!

Zamów przegląd instalacji