Jeśli myślisz o zakupie fotowoltaiki warto się pośpieszyć!

Dofinansowanie nie tylko fotowoltaiki. Dotacje z programu Mój Prąd 5.0 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Zwiększono pulę środków!

22 kwietnia 2023 r. wystartował już piąty nabór wniosków, którego zakończenie jest przewidziane na 22 grudnia 2023 r. lub w chwili wyczerpania budżetu programu.

 

Dzięki programowi Polska kontynuuje proces uniezależnienia się od importu surowców energetycznych, szczególnie z Rosji. Do 25 maja 2023 r. wpłynęło ok. 18 tys. wniosków na kwotę dofinansowania ponad 135 mln zł.

Z uwagi na przekroczenie zakładanego budżetu programu zwiększy się kwota budżetu przewidzianego na realizację programu.

Od startu programu złożono wnioski o dofinansowanie na 1392 pomp ciepła, będących obok kolektorów słonecznych nowością, na którą można otrzymać dofinansowanie w tej edycji programu.

Do tej pory najwięcej wniosków wpłynęło na dotacje do instalacji PV – ponad 15 tys. Zainteresowaniem cieszą się też dotacje do magazynów energii.

Program został opracowany z myślą o wzroście autokonsumpcji energii wytworzonej z własnych mikroinstalacji PV. Ma się do tego przyczynić możliwość magazynowania energii wraz z precyzyjnym sterowaniem procesem jej produkcji i zużycia, a także – co jest istotną nowością bieżącego poboru – rozbudowywanie domowych instalacji o kolektory słoneczne i pompy ciepła.

Nabór wniosków w Moim Prądzie 5.0 potrwa do 22 grudnia br. bądź do wyczerpania się budżetu programu, który będzie powiększony z początkowej puli 100 mln zł do 500 mln zł. W 2019 r. w Polsce funkcjonowało 100 tys. prosumentów, a dziś jest już blisko 1 mln 300 tys. takich osób.

Z uwagi na duże zainteresowanie programem, warto pomyśleć o inwestycji w odnawialne źródła energii już teraz by zdążyć przed wyczerpaniem ostatecznej puli dofinansowania.