CZYSTE POWIETRZE 5.5.0 w nowej odsłonie.

„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem Programu jest walka ze smogiem.

Program zyskuje na popularności.  Od dnia 25.01.2022r. zostały wprowadzone zmiany dotyczące poziomu dofinansowania, które w najnowszej wersji programu będą podzielone na 3 możliwości:

Poziom podstawowy- 30% dofinansowania dla beneficjentów którzy nie przekroczyli 100000 zł netto- okres rozliczenia przedsięwzięcia wynosi 30 miesięcy;

Poziom podwyższony- 60% dofinansowania dla osób które osiągnęły dochody:

  1. Gospodarstwo wieloosobowe- do 1564zł netto na członka gospodarstwa domowego
  2. Gospodarstwo jednoosobowe- 2189 zł netto

okres rozliczenia przedsięwzięcia wynosi 30 miesięcy;

Najwyższy poziom dofinansowania – 90% :

  1. Gospodarstwo wieloosobowe- do 900 zł netto na członka gospodarstwa domowego
  2. Gospodarstwo jednoosobowe- 1260 zł netto
  3. Osoby mające ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie –

okres rozliczenia przedsięwzięcia wynosi 36 miesięcy

We wszystkich przypadkach kwalifikowane są przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie

We wprowadzonych zmianach przy najwyższym poziomie dofinansowania możliwe jest pozyskanie dotacji do łącznej kwoty:

30 000zł – w sytuacji kiedy nie dokonujemy wymiany źródła ciepła (sama termomodernizacja budynku)

60 000zł – w sytuacji kiedy decydujemy się zarówno na termomodernizację jak i wymianę nieekologicznego źródła ciepła

69 000zł- w sytuacji kiedy decydujemy się zarówno na termomodernizację, wymianę źródła ciepła jak i zakup/montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

Najbardziej istotne kwoty dotyczące nowego poziomu dofinasowania :

Dodatkową informacją  w najnowszej wersji programu jest rezygnacja z dofinasowania na zakup/montaż kotłów 5 klasy na ekogroszek, w zamian za co wprowadzone zostało podwyższone dofinasowanie (z 30% na 45%) w poziomie podstawowym dla kotłów 5 klasy na pellet o podwyższonym standardzie.