Ruszył program Mój Prąd 4.0!

15 kwietnia 2022 roku został uruchomiony nabór wniosków do czwartej edycji programu Mój Prąd w wersji 4.0 . Tym razem maksymalne dofinansowanie może wynieść nawet 20 500 złotych i obejmie nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale także magazyny energii, ciepła oraz inteligentne systemy zarządzania energią.  

Jak to wygląda w rozbiciu na poszczególne kwoty?! Łącznie w ramach programu można otrzymać do 20 500 zł dotacji, z czego:

 • 4 000 zł na fotowoltaikę lub 5 000 zł przy zakupie innych elementów,
 • 7 500 zł na magazyn energii,
 • 5 000 zł na magazyn ciepła,
 • 3 000 zł na system zarządzania HEMS/EMS,

Najważniejsze zasady:

 • nabór potrwa od 15 kwietnia 2022 r. do wyczerpania środków,
 • dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,
 • dotacja przyznawana jest dla mocy instalacji 2-10 kW,
 • wysokość dotacji zależy od ilości zakupionych produktów, kwoty wsparcia sumują się, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20,5 tys. złotych,
 • dotacja przysługuje na koszty poniesione od 1 lutego 2020,
 • program nie obejmuje wsparcia dla rozbudowy mocy funkcjonujących już instalacji fotowoltaicznych,
 • dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu.
UWAGA – dofinansowanie mogą uzyskać jedynie osoby rozliczające się w nowym systemie net-billingu, a także dla prosumentów którzy z dotychczasowego systemu opustów (tzw. net metering) przejdą na nowy system rozliczeń (zmiana musi być potwierdzona przez OSD).

Jak uzyskać dofinansowanie?

 • Kup i zamontuj instalację fotowoltaiczną, samą lub z dodatkowymi komponentami.
 • Poczekaj na wymianę licznika.
 • Podpisz umowę z dystrybutorem energii o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektrycznej.
 • Złóż wniosek samodzielnie przez Internet w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/ lub zleć to nam
 • wyniku oceny wniosku zostaniesz poinformowany mailem. Status wniosku możesz sprawdzić na stronie https://mojprad.gov.pl/, podając adres mailowy i nr wniosku.
Szacowana liczba beneficjentów nowego programu Mój Prąd 4.0, którzy skorzystają z dotacji na fotowoltaikę i magazyn energii to tylko 28 tys. osób.
O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Nie czekaj!