Optymalizacja

Proponujemy następujące obszary optymalizacji:

Innowacyjny system zarządzania energią (cieplną i elektryczną) w obiektach oraz oświetlenia zewnętrznego (ulicznego), redukujący koszt energii nawet o połowę (50%)*:

 • monitoring wszystkich obiektów w czasie rzeczywistym,
 • aplikacja mobilna umożliwiająca bieżący podgląd oraz generująca alerty w trybie „push”.

Redukcja zużycia i redukcja kosztów energii elektrycznej:

 • analiza obecnych parametrów na bazie umowy oraz faktur zużycia przez okres 12 miesięcy,
 • analiza profilu energetycznego – ma na celu identyfikację i wskazanie potencjalnych oszczędności związanych z przyszłym zakupem energii,
 • inteligentny system zarządzania energią – PowerStream® – wdrożenie systemu zapewni stały nadzór oraz monitorowanie zasobów i parametrów energii
 • blokada zużycia oraz blokada niekorzystnych pików energetycznych.

Instalacje fotowoltaiczne w abonamencie bez konieczności inwestowania:

 • instalacja bez kosztu inwestycyjnego, realizowana na podstawie umowy wynajmu,
 • oszczędności natychmiast po wybudowaniu i uruchomieniu instalacji,
 • uniezależnienie się od wahań rynkowych cen energii elektrycznej,
 • stała opłata miesięczna bez względu na sytuację na rynku (stopy procentowe, inflacja),
 • nie obniża zdolności kredytowej Samorządu!

Inteligentne systemy oświetlenia NewLED Lighting:

 • zintegrowany system sterowania oświetleniem budynków oraz oświetlenia zewnętrznego, redukujący koszt energii elektrycznej nawet o 50%! (potwierdzone danymi),
 • wymaga wymiany opraw oświetleniowych,
 • nie wymaga zmian w instalacji elektrycznej,
 • każda oprawa sterowana jest centralnie i indywidualnie przez czujnik ruchu,
 • oświetlenie działa tylko wtedy gdy jest potrzebne, rozświetla się i przygasa,
 • dynamiczne mieszanie światła dziennego i sztucznego,
 • krótki okres zwrotu z inwestycji,
 • możliwość wykonania na podstawie umowy wynajmu na okres do 7 lat.

Redukcja zużycia energii cieplnej o 30%*:

 • inteligentny system zarządzania  –  wdrożenie systemu zapewni stały nadzór oraz monitorowanie zasobów i parametrów zasilania w ciepło
 • zarzadzanie systemami klimatyzacji, rekuperacji i wentylacji budynków

Instalacje pomp ciepła powietrze-woda/ geotermia-woda

 • gwarantowane oszczędności natychmiast po wybudowaniu i uruchomieniu instalacji
 • przejście na zasilanie najtańszą energią i uniezależnienie się od wahań rynkowych cen paliw

Finansowanie i dofinansowanie

Ww. działania pozwalają osiągnąć część oszczędności bezinwestycyjne. Pozostałą część uzyskujemy poprzez wymianę starych i montaż nowoczesnych urządzeń, a także właściwe sterowanie nimi.

Obecnie dostępnych jest wiele narzędzi finansowych, które można wykorzystać do wykonania ww. inwestycji.

(*) – Wartość średnia uzyskiwanych oszczędności. Wartość realna jest kwestią indywidualną każdego obiektu i wacha się w przedziale od 20 nawet do 90%.