Przedsiębiorco! Skorzystaj z dotacji na fotowoltaikę

W przypadku fotowoltaiki, dofinansowanie dla firm może przyjąć kilka różnych form, np.:

  • bezzwrotnej dotacji,
  • zwrotnych pożyczek, oferowanych na warunkach rynkowych lub preferencyjnych (korzystniejszych niż rynkowe),
  • poręczeń i gwarancji bankowych,
  • rozwiązań mieszanych.

W Polsce istnieje opcja wsparcia w postaci tzw. systemu białych certyfikatów. W ramach tego mechanizmu, podmioty zwiększające swoją efektywność energetyczną, m.in. za pomocą montażu instalacji OZE, mogą otrzymać świadectwa efektywności energetycznej. Świadectwa te mogą zostać sprzedane na Rynku Praw Majątkowych i w ten sposób przyczynią się do skrócenia czasu zwrotu z inwestycji.

Poniżej prezentujemy listę dotacji na fotowoltaikę dla firm, które mają być dostępne w 2023 roku. Ich ilość może się zmieniać, wraz ze wdrażaniem nowych mechanizmów wsparcia z unijnej perspektywy budżetowej na lata 2021 – 2027.

Dofinansowania do fotowoltaiki dla firm w 2023 roku

Nazwa programu

Zakres wsparcia

Wysokość wsparcia

Terminy

Kredyt ekologiczny BGK – program FENG

Modernizacja infrastruktury w celu minimalizacji zużycia energii Dotacja od 25% do 80% kosztów, w zależności od rodzaju i lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa. Wsparcie w formie dopłaty do części kapitałowej. Nabór od 13.06.2023 roku do 17.08.2023 roku.

Energia Plus

M.in. budowa, przebudowa i przyłączenie instalacji OZE

Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych (jedynie dla przedsięwzięć wykorzystujących technologię ORC)
Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych: od 0,5 mln do 500 mln zł
Nabór od 01.02.2023 roku do 13.12.2024 roku.

Premia termomodernizacyjna

Na instalację fotowoltaiczną o mocy minimum 1 kW (budynki jednorodzinne) lub minimum 6 kW (pozostałe). Dofinansowanie w postaci dopłaty do kredytu.

Do 31% kosztów przedsięwzięcia, w przypadku można instalacji OZE o mocy od 1 kW (domy jednorodzinne) lub od 6 kW (pozostałe budynki).

Nabór stały, realizowany przez BGK z pomocą komercyjnych banków partnerskich.

Przemysł energochłonny – OZE

Budowa lub przebudowa instalacji OZE, wraz z podłączeniem do sieci energetycznej lub zakładowej, bądź z magazynem energii.

Pożyczka, do 100% kosztów kwalifikowanych, w kwocie od 5 do 300 mln zł.

Opcja otrzymania premii w wysokości do 30% wypłaconej kwoty.

Wnioski można było składać do 30.04.2023 roku.

Białe certyfikaty
(System obrotu świadectwami efektywności energetycznej)

M.in. budowa instalacji odnawialnych źródeł energii, ale również inne działania z zakresu efektywności energetycznej.

Wysokość wsparcia zależy od ilości zaoszczędzonej energii.

1 toe to ok. 2.000 zł. Minimum niezbędne do wzięcia udziału w systemie to 10 toe (116,3 MWh).

Nabór ciągły.

Gwarancja Biznesmax

Bezpłatna gwarancja spłaty kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcia z efektem ekologicznym realizowane przez MŚP.

Zabezpieczenie kredytu do 2,5 mln euro (do 80% kwoty kredytu).

Dodatkowo szansa uzyskania dopłaty – 5% wypłaconego kapitału, za każdy rok kredytowania z dotacją.

Nabór stały, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Program FEnIKS

Budowa instalacji OZE.

M.in. bezzwrotne dotacje, pożyczki.

Szczegóły w trakcie ustaleń.

W trakcie ustaleń

Program FENG
“Zazielenienie przedsiębiorstw”

Budowa instalacji OZE.

Kredyt ekologiczny, bezzwrotne dotacje.

Szczegóły w trakcie ustaleń.

W trakcie ustaleń

KPO
„Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”

Budowa instalacji OZE.

Bezzwrotne dotacje, pożyczki.

W trakcie ustaleń

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Pożyczka na zasadach ogólnych
Przedsięwzięcia służące realizacji celów priorytetowych – w tym ochronie powietrza i atmosfery. Pożyczka, na warunkach uzależnionych od kryteriów przyjętych przez lokalny Fundusz.

Nabory zależą od ustaleń poszczególnych WFOŚiGW.

 

Poza dotacjami na fotowoltaikę dla przedsiębiorstw dostępne są również inne narzędzia wsparcia:

  • Zwrot VAT – instalacje fotowoltaiczne dla firm, w przeciwieństwie do instalacji konsumenckich są obciążone 23% podatkiem VAT. Ten można jednak w całości odliczyć od należnego podatku, jeśli instalacja będzie produkować energię na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Amortyzacja – opcją optymalizacji podatkowej wynikającej z zakupu fotowoltaiki może być też odpis amortyzacyjny. W zależności od klasyfikacji, stawka amortyzacyjna może wynosić 7% lub 10%.

Jeśli przedsiębiorca nie posiada własnych środków na inwestycję, dostępne są atrakcyjne kredyty na fotowoltaikę.

Jesteśmy specjalistami, którzy nie tylko dobiorą optymalne rozwiązania energetyczne, ale także przeprowadzą klienta przez proces wdrożenia inwestycji czy wyboru i pozyskania dotacji.

Zapraszamy do kontaktu !

  • Zakup
  • Wynajem
  • Abonament

Jesteśmy specjalistami, którzy nie tylko dobiorą optymalne rozwiązania energetyczne, ale także przeprowadzą klienta przez proces wdrożenia inwestycji czy wyboru i pozyskania dotacji.

Zapraszamy do kontaktu