Czy fotowoltaika działa zimą?

Pod dwoma warunkami tak. Po pierwsze panele fotowoltaincze nie mogą być pokryte warstwą śniegu. Ten bowiem ogranicza, a nawet całkowicie uniemożliwia dotarcie promieni słonecznych, co sprawia, że moduły nie produkują energii. Drugim oczywistym warunkiem jest siła oddziaływania słońca. Nawet jeśli występuje zachmurzenie, lecz jest ono niskie, część fotonów dociera do modułów, dzięki czemu produkcja energii, choć ograniczona, to jednak się odbywa. Fotowoltaika to system generujący całorocznie energię z promieniowania słonecznego, zmienia się tylko ilość wyprodukowanego prądu.

Kiedy fotowoltaika jest najbardziej wydajna?

Pora roku ma znaczenie dla ilości prądu, jaki możemy wygenerować za pomocą instalacji fotowoltaicznej. Zima nie jest okresem najbardziej prądotwórczym, szczególnie w grudniu i styczniu. Natomiast panująca niska temperatura sprzyja zwiększonej wydajności modułów PV, bowiem ich sprawność wzrasta wraz z obniżaniem się ich temperatury. Latem, mimo dużej ekspozycji słońca, wydajność paneli spada, w związku z nagrzewaniem się ich powierzchni. Najbardziej optymalne warunki panują wiosną i wczesną jesienią. Wówczas temperatura otoczenia zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu modułów fotowoltaicznych, a promieniowanie słonecznej jest nadal wysokie.

Spadek ilości produkowanej energii w okresie zimowym, w stosunku do letniego to nawet 70% mniej prądu. Maksymalizacji wydajności sprzyja odpowiednie ustawienie instalacji fotowoltaicznej w Twoim domu czy biznesie. Sprawdź jak (podlinkowanie do wpisu o orientacji instalacji względem słońca)