Jakie znaczenie dla wydajności instalacji fotowoltaicznej ma kierunek ustawienia dachu domu?

Mając na uwadze położenie geograficzne Polski na północnej półkuli, panele fotowoltaiczne osiągają największą wydajność, gdy są zamontowane na dachu usytuowanym idealnie od strony południowej. Ustawienie budynku uniemożliwiające taki montaż nie jest jednak przeszkodą w generowaniu dużej ilości energii z fotowoltaiki.

Nadal możesz wytwarzać niezbędną energię elektryczną, nawet jeśli sytuacja wymaga od Ciebie montażu paneli po stronie wschodniej lub zachodniej budynku. Faktycznie, wydajność instalacji będzie wówczas niższa, ale nie zerowa (może zamiast „nie zerowa”, to: „również na dosyć wysokim poziomie”?). Różnica w produkcji między orientacją paneli w kierunku południowym, a wschodnim lub zachodnim wynosi maksymalnie do 25%, w zależności od kąta nachylenia połaci z instalacją fotowoltaiczną. Być może będzie wymagało to montażu kilku dodatkowych paneli, by w pełni zaspokoić potrzeby energetyczne Twojego domu, ale dzięki temu znacząco zaoszczędzisz na rachunkach. Dodatkowo montaż modułów na połaci zachodniej może zwiększyć auto konsumpcje energii wytworzonej z instalacji fotowoltaicznej, dzięki czemu zmniejszyć straty na nie korzystnym rozliczaniu energii oddawanej do sieci.

Czy panele można montować w kierunku północnym?

Technicznie nie ma przeciwwskazań, jednak zdecydowanie najgorszym wyjściem jest orientacja modułów solarnych w kierunku północnym. Wydajność takiej instalacji fotowoltaicznej jest bardzo niska i wręcz nieopłacalna. Jeśli Twój budynek pozwala jedynie na taki montaż, warto rozważyć alternatywne wyjścia, jak montaż na gruncie przydomowej działki lub instalacja na innej konstrukcji jak np. wiata lub carport.

Jakie znaczenie ma kąt nachylenia dachu dla instalacji PV?

Kąt nachylenia dachu, a co za tym idzie, nachylenia modułów fotowoltaicznych jest istotny, choć nie tak jak kierunek jej orientacji. Doświadczenia wskazują, że największą efektywność osiągają takie instalacje PV, które są ustawione w kierunku południowym i nachylone pod kątem równym szerokości geograficznej ich lokalizacji. Jednak pewnym uniwersalnym rozwiązaniem będzie montaż z nachyleniem między 30, a 40 stopni. Tak zainstalowane panele powinny dawać największy możliwy uzysk energii z kWp. W przypadku mniejszych kątów nachylenia modułów, bliskich zera, ich wydajność spada o około 10%, jednak mały wpływ na pracę instalację ma wówczas orientacja względem kierunków świata. W przypadku dużych kątów nachylenia, np. instalacji na elewacji budynku (nachylenie 90 stopni) uzysk instalacji spada o około 30%, w porównaniu do optymalnego ustawionej instalacji – kąt 30 stopni, orientacja południowa. W przypadku konieczności montażu na gruncie, instalacja stawiana jest na specjalnie przygotowanej konstrukcji, o optymalnym kącie nachylenia (30 stopni), oraz w miarę możliwości kierunku południowym.

Wszystkie kwestie związane z montażem instalacji fotowoltaicznej możesz omówić z naszymi doradcami techniczno-handlowymi. Przeprowadzą audyt potrzeb i możliwości, a także wskażą różne opcje uzyskania dofinansowania do zakupu fotowoltaiki.