Jak czytać rachunek za energię przed i po wykonaniu instalacji PV?

  1. Pierwsza strona zawiera informacje podstawowe, dane klienta, oraz podsumowanie informujące o wysokości faktury do opłacenia. Zarówno przed jak i po wykonaniu instalacji PV wygląda jednakowo.
  • Na stronie drugiej w wariancie przed instalacją PV dostawca prądu informuje o szczegółach rozliczenia energii pobranej. Znajdziemy na niej informacje szczegółowe dotyczące punktu poboru energii (PPE), takie jak numer PPE, okres rozliczeniowy, moc umowna i wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego, czy numer licznika.

Następnie pojawiają się dane rozliczeniowe- wskazania odczytowe, koszt poszczególnych składników na fakturze- opłaty za energię, jej dystrybucję- zmienne oraz stałe.

W wariancie z zamontowaną instalacją fotowoltaiczną, wyciąg z drugiej strony faktury wygląda jak poniżej.

W części A – wskazana jest ilość energii pobranej z sieci elektroenergetycznej.

W części B – wskazana jest ilość energii wprowadzonej do sieci.

W części C – obliczane jest saldo energii. Ilość energii wprowadzonej do sieci przeliczana jest przez współczynnik korekty (0,8 dla instalacji do 10kW oraz 0,7 dla instalacji 10-50kW). Następnie porównane zostają ilości energii pobranej oraz skorygowanej ilości energii wysłanej.

W części D- wskazany jest stan energii zmagazynowanej w sieci w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Jeżeli bilans energii jest dodatni (więcej wprowadzono niż pobrano), stan magazynu jest powiększany. Na potrzeby bieżącego rozliczenia energii pobranej w danym okresie zawsze wykorzystywana jest energia wprowadzona do magazynu najdawniej, z założeniem, że nie została wprowadzona wcześniej niż 12 miesięcy od daty rozliczenia.