Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne pozwalają nie tylko polepszyć standard wybranego budynku, ale leżą również w interesie społecznym. Ulga termomodernizacyjna kierowana jest do osób które zdecydują się na przeprowadzenie termomodernizacji jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Istotna jest również informacja że ulgę termomodernizacyjną można łączyć z programami dotacyjnymi np. „Czyste Powietrze” oraz „Mój Prąd”.

Odliczeniu od podatku podlega kwota faktycznie poniesiona na odpowiednie wydatki, przy czym ogólna kwota odliczeń nie może przekroczyć  53 tys. zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Co możemy odliczyć w uldze podatkowej ?

•  termomodernizację budynku.
•  wszelkiego rodzaju materiały budowlane,
• źródła ciepła  (np. instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła)

Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej odbywa się w ramach składania zeznania podatkowego. Jako pierwszy krok musimy ustalić wartość poniesionych przez nas kosztów, a następnie uwzględnić je w PIT. Ulgę termomodernizacyjną można rozliczać maksymalnie przez 6 lat, licząc od  końca roku w którym podatnik poniósł pierwsze wydatki związane z inwestycją. Najważniejszą kwestią w uldze jest informacja że inwestycję należy ukończyć w terminie 3 lat, w przypadku nieukończenia inwestycji w tym czasie podatnik jest zobowiązany do jej zwrotu.