Fotowoltaika dla rolnika. Dotacje

Na korzyść fotowoltaiki świadczą nie tylko aspekty ekologiczne ale i ekonomiczne. Panele fotowoltaiczne zainstalowane na budynkach gospodarczych lub na gruncie to:

  • niższe o kilkadziesiąt procent rachunki,
  • niezależność od wahań cen energii,
  • ograniczenie emisji dwutlenku węgla o ok. 800 kg za każdą 1 MWh wyprodukowaną ze słońca.

Dzięki energetyce słonecznej rolnicy mogą realnie obniżyć koszty prowadzenia działalności i jednocześnie zadbać o stan środowiska naturalnego. Tym bardziej, ze dostępny jest szereg dotacji i ulg przeznaczonych dla ich sektora na tego typu inwestycje.

Według wiceminister Anny Gembickiej, odnawialne źródła energii (w tym fotowoltaika) będą finansowane m.in. z unijnego programu Polityka Spójności na lata 2021-2027. O planowanych, nowych rozwiązaniach z zakresu OZE informował też minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Zapowiedział on powstanie programu, który miałby wykorzystywać różne źródła energii odnawialnych. Nad jego opracowaniem czuwa specjalny zespół.

Warto dodać, że budżety na agroenergetykę przewidziano także w Krajowym Planie Odbudowy czy Funduszu Transformacji Energetyki. Do tego ostatniego programu ma trafić nawet 40% środków, które uda się pozyskać dzięki sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

Jakie dotacje i ulgi są dostępne już teraz?

Narzędzia wspierające i dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników w 2022 roku
Nazwa narzędzia Rodzaj wsparcia Zakres inwestycji Terminy
Agroenergia

program ogólnopolski

dotacja uzależniona od mocy instalacji
od 13 do 20% kosztów, od 15.000 zł do 25.000 zł
zakup, budowa, odbiór instalacji fotowoltaicznej o mocy od 10 do 50 kW Aktualny nabór: od 1 października 2021 roku

podpisywanie umów – do 2027 roku

Zielona energia w gospodarstwie rolnym

PROW 2014-2020

maksymalnie 150.000 zł,
60% kosztów kwalifikowanych – dla młodych rolników lub od 30% do 50% w pozostałych przypadkach
m.in. zakup i montaż instalacji PV
o mocy do 50 kW z magazynem energii, systemem zarządzania energią i pompą ciepła
w trakcie ustaleń
Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego

narzędzie ogólnopolskie

odpis od podatku rolnego, w wysokości maksymalnie 25% kosztów inwestycji urządzenia wykorzystujące na cele produkcji energię z OZE bezterminowo
EKO – KLIMAT
Woda, powietrze, ziemia
woj. kujawsko-pomorskie
pożyczka: do 100% kosztów kwalifikowanych budowa instalacji OZE do 31.10.2027 roku lub do wyczerpania środków
Program Priorytetowy “OA – Ochrona Atmosfery”

woj. świętokrzyskie

pożyczka: do 100% kosztów kwalifikowanych zakup i montaż instalacji PV nabór ciągły od 20.02.2020 do wyczerpania środków
EKO – KLIMAT
Woda, powietrze, ziemia
woj. kujawsko-pomorskie
pożyczka: do 100% kosztów kwalifikowanych budowa instalacji OZE do 31.10.2027 roku lub do wyczerpania środków
Energia dla Wsi

narzędzie ogólnopolskie

w trakcie ustaleń zakup i montaż instalacji OZE w trakcie ustaleń

 

Źródło: enrad.pl

Jedną z najkorzystniejszych opcji jest ogólnopolski program Agroenergia, który zakłada bezzwrotne formy wsparcia, w kwocie do 25.000 zł.

Sporo, bo odpis w wysokości nawet 25% wartości inwestycji zyskać można również dzięki uldze podatkowej w podatku rolnym. Tego rozwiązania nie można jednak łączyć z żadną inną formą publicznego wsparcia – pożyczką czy dotacją.

Szukając dofinansowania do fotowoltaiki w 2023 roku rolnicy powinni pamiętać, by nie ograniczać się wyłącznie do programów i narzędzi ogólnopolskich. W wielu województwach dostępne są bowiem regionalne projekty finansowo wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych.

Dofinansowania na fotowoltaikę dla rolników w 2022 roku będą mieć niebagatelny wpływ na rachunek ekonomiczny przedsięwzięcia, skracając czas zwrotu z inwestycji.

Masz pytania lub wątpliwości? Zadzwoń lub napisz!

📞(+48) 58 380 75 75

📩 darmowyaudyt@globaleco.pl