Budujesz dom? Odbierz dofinansowanie z programu Moje Ciepło na pompę ciepła.

Cieszący się ogromną popularnością program „Czyste Powietrze” był do tej pory jedynym programem dopłat, przeznaczonym dla użytkowników, którzy chcieli wymienić nieekologiczne źródło ciepła.

Brakowało jednak dofinansowania dla osób, które budują dom i dopiero decydują o tym jak będzie ogrzewany. Rząd postanowił zapełnić tę lukę i uruchomił program dotacji „Moje Ciepło”.

29 kwietnia 2022 roku rozpoczął się nabór wniosków w w.w. programie, który zakłada dofinansowanie do pompy ciepła – nawet 21 tys. zł! 

„Moje Ciepło” to odpowiedź na potrzeby indywidualnych inwestorów, którzy budując domy jednorodzinne, starają się myśleć przyszłościowo, zarówno pod kątem ekologii, jak i ekonomii.

Beneficjentem programu jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.


Współfinansowaniu inwestycji podlega:

  • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Warto pamiętać, że w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (również w okresie trwałości inwestycji) nie może znajdować się źródło ciepła na paliwo stałe. Jeżeli w domu jest lub będzie np. kominek – może on pełnić wyłącznie funkcję rekreacyjną lub ozdobną.

Dofinansowanie można otrzymać w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła (do 7 tyś. w przypadku pompy powietrznej i do 21 tyś. w przypadku pompy gruntowej) oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Decydując się na montaż w swoim nowym domu alternatywnego źródła ciepła, jakim jest pompa ciepła, realnie można wpłynąć na obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie!