Redukcja kompleksowa

celeFirma GlobalECO stawia na: TECHNOLOGIĘ – EKOLOGIĘ – OSZCZĘDZANIE. Oferujemy Państwu racjonalne gospodarowanie energią elektryczną, co przełoży się na obniżenie kosztów. Nasza firma specjalizuje się w doradztwie i działaniach w tym zakresie, poprzez:

  • efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej,
  • redukcję strat,
  • właściwą konstrukcję umów z dostawcami i sprzedawcami.

Znajomość rynku energii oraz norm i przepisów prawnych, na których opiera się jego funkcjonowanie połączyliśmy z fachową wiedzą oraz doświadczeniem. Dzięki temu możemy dzisiaj zaoferować naszym klientom usługi, których dotychczas nikt na rynku nie świadczył. Powodem były przeciwstawne interesy.

Oferujemy:

  • Bezpłatną symulację oszczędności na podstawie analizy danych klienta,
  • Dobór optymalnych parametrów przesyłu (dostawy), zakupu oraz zużycia energii elektrycznej,
  • Przejęcie w całości monitoringu zagadnień energetycznych w przedsiębiorstwie,
  • Kompleksowe doradztwo grupy specjalistów.

Doprowadzimy do kompleksowej obniżki wszystkich kosztów energii elektrycznej (ee) wyszczególnionych na twojej fakturze, tzn. zakupu, przesyłu a w efekcie końcowym zmniejszysz jej zużycie.