Redukcja kosztów przesyłu

Przesył energii, stanowi od 30 do nawet 70% wartości całej faktury za energię elektryczną. Powinien być monitorowany na bieżąco w przedsiębiorstwie, co w efekcie wpływa na zaoszczędzenie znacznych kwot pieniężnych sięgających nawet 50% ww wartości.

Najważniejszym problemem prowadzenia ruchu i rozwoju KSE jest zachowanie bezpieczeństwa elektroenergetycznego przy wyczerpywaniu się zdolności przesyłowych sieci. Zachowanie tego bezpieczeństwa możliwe jest dzięki efektywnemu wykorzystaniu istniejących zdolności przesyłowych bez konieczności znacznego modernizowania sieci. Aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest dostosowanie struktury wytwarzania energii elektrycznej do struktury sieci.

  • Dużą rolę w optymalizacji zużycia energii elektrycznej odgrywa audyt energetyczny. Dzięki pozyskaniu pełnej informacji o przedsiębiorstwie możemy zaprojektować i wykonać niezbędne prace rekonfiguracyjne, naprawcze oraz instalacyjne, wpływające bezpośrednio na minimalizację zużycia energii elektrycznej a co za tym idzie bezpośrednie ograniczenie całkowitych kosztów energii elektrycznej. Ważnym jest inwentaryzacja wszystkich odbiorników energii oraz oświetlenia. Wiele z nich jest przestarzała i bardzo pochłania energię. Warto rozważyć wymianę niektórych z nich i sfinansowanie zakupu w systemie ESCO lub pozyskanie dofinasowania.

  • Przesył energii to ok. 40% całego rachunku!


Ponadto, ostatnio na rynku pojawiła się duża ilość urządzeń stabilizujących i monitorujących prace sieci i w zależności od ustalonego scenariusza, ograniczających lub sterujących pracą urządzeń, mających istotny wpływ na pobór w całej sieci wewnętrznej. Prawidłowy dobór takiego urządzenia daje wymierne efekty finansowe.

Optymalizacja opłat przesyłowych to pierwszy etap procesu optymalizacji, realizowany na podstawie audytu skróconego oraz analizy faktur i umów z dostawcą energii. 2 główne (choć nie jedyne) składniki, które można zaktualizować to dobranie mocy umownej do rzeczywistych wymagań odbiorcy oraz dobranie odpowiedniej grupy taryfowej umożliwiającej zoptymalizowanie kosztów zmiennych przesyłowych przy jednoczesnym zachowaniu stałej ceny energii czynnej.

Pamiętaj – jeżeli dokonałeś już obniżki ceny zakupu Energii Czynnej, to najwyższy czas na optymalizacje kosztów przesyłowych. Możesz to zrobić w dowolnym momencie trwania umowy ze sprzedawcą energii. Oba składniki z reguły nie są ze sobą powiązane.

Zgłoś się do nas – jak najszybciej!