Informacje o Działaniu 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – województwo kujawsko-pomorskie

  • Terminy
  • Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu- maj 2019 r.

 

  • Kto może uczestniczyć w programie?
  • Program przeznaczony jest dla osób, które zamieszkują teren gminy, które wnioskowane urządzenia wykorzystają na potrzeby gospodarstwa domowego. W przypadku gospodarstw rolnych wielkość instalacji będzie szacowana na zaspokajanie potrzeb bytowych. Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę urządzeń w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Do programu kwalifikują się tylko te budynki, które posiadają odbiór techniczny, bądź odbiór ten zostanie uzyskany przed majem 2019 roku.

 

  • Poziom dofinansowania
  • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych zgodnie z zapisami regulaminu konkursowego,
  • Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku instalacji w obrębie budynku mieszkalnego, podatek VAT 8%: 46% całkowitej kwoty brutto,
  • Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku instalacji w obrębie budynku gospodarczego lub gruncie, podatek VAT 23%: 42% całkowitej kwoty brutto

 

  • O co można wnioskować?

Instalacje fotowoltaiczne – do wytwarzania energii elektrycznej. W wyniku pracy instalacji można prawie, że całkowicie ograniczyć roczne koszty energii elektrycznej.

Instalacje kolektorów słonecznych – do przygotowania c.w.u.

Instalacje powietrznych pomp ciepła – do przygotowania c.w.u.

Kotły na pellet – montuje się wraz ze zbiornikiem paliwa i specjalnym podajnikiem. Zasobniki paliwa o pojemności 1m3 pozwalają bezobsługowo ogrzewać dom nawet przez 5-7 dni. Kotły na pellet drzewny charakteryzują się bardzo łatwą obsługą, w dużym stopniu zautomatyzowaną. Paliwo automatycznie pobierane jest z zasobnika i przekazywane na ruszty nad palnikiem. Paliwa nie trzeba rozpalać, kotły rozpalają się automatycznie, wtedy kiedy jest taka potrzeba.

Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie firmy obsługującej nabór www.globaleco.pl/oze

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji do programu dotacji do Odnawialnych Źródeł Energii, ogłoszonego 20 czerwca 2018 r. i prowadzonego przez firmę GlobalECO sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

Nie wszystkie pytania są obowiązkowe, w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie ankiety, typu instalacji

prosimy o kontakt pod numerem +48 502 757 001 lub mailowo, doradcy@globaleco.pl