#Grunty inwestycyjne

  • Inwestycja

    Inwestycja w ziemię jest inwestycją długoterminową, jednak jak pokazują dane liczbowe, bardzo pewną. Ceny gruntów w Polsce od ponad 20 lat stale wzrastają, bez względu na zawirowania w gospodarce. Dla porównania ceny nieruchomości w tym samym okresie spadały w tempie kilku procent rocznie.

  • Profity

    Duża dysproporcja pomiędzy ceną ziemi budowlanej, a ziemi rolnej stanowi o pewnym proficie dla inwestorów decydujących się ulokować w ten sposób swoje pieniądze. Ziemia budowlana jest nawet o kilkanaście razy droższa od ziemi rolnej, co można doskonale wykorzystać, aby osiągnąć wysokie zyski.

  • Pewność

    Ziemi rolnej nie można ukraść, zdewastować, zniszczyć czy też zamienić. Ziemi rolnej nie trzeba też pilnować, a koszty jej utrzymania nie są zbyt wysokie. Nie musisz się obawiać, że twoje ulokowane pieniądze stracą na swej wartości poprzez chwiejność rynków kapitałowych.

Więcej